+359 2 850 53 64

Продължаващо обучение по застраховане по Кодекс на застраховането

Продължаващо обучение по застраховане по чл.304 от КЗ

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД предлага Продължаващо професионално обучение по застраховане по Кодекса за застраховането.

Ще можете да преминете електронното обучение в удобно за Вас време - да спирате и да продължавате до самото му завършване. Изработили сме онлайн лекции, в интерактивен формат, онагледени с много снимки и илюстрации, речник със застрахователни термини, форум, в който обучаемите могат да изказват своето мнение или да задават въпроси. След успешното му преминаване, нашата система ще Ви издаде сертификат, валиден пред КФН, който можете да разпечатате.

Съдържание:
Обучението застъпва основни теми в застраховането: застрахователни услуги на пазара, ежедневен работен процес и процедури на застрахователни агенти и брокери, примери за продажба и добри практики, правни ограничения за подписване на договора за застраховка, управление на конфликти на интереси и много други.

 

60,00 лв