+359 2 850 53 64

Обучение за продажба застраховки Директива (ЕС) 2016/97

Директива (ЕС) 2016/97 разпространение на застрахователни продукти

Обучение за Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20.01.2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти, и нейното приложение в Закон за изменение и допълнение на Кодекс за застраховането - IDD

 

144,00 лв

Електронно обучение "Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти, и нейното приложение в Закон за изменение и допълнение на Кодекс за застраховането - IDD"

Съдържание на обучението

1. Контекст и пътят до тук

2. Същност на Директива 2016/97 относно РЗП (IDD) и нейното приложение в ЗИД на КЗ
2.1. Пакетни продажби
2.2. Правила за контрол и управление на продуктите (POG) от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти РЗП
2.3. Стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт (IPID)
2.4. Изисквания, свързани с конфликти на интереси и оповестяване на възнагражденията
2.5. Проверка на изискванията и потребностите от ОЗИП - основаващи се на застраховане инвестиционни продукти. Съвет и препоръка
2.6. Изискване за повишаване на професионалната квалификация
2.7. Увеличаване на минималните застрахователни суми на задължителната застраховка професионална отговорност на застрахователните посредници
2.8. Предоставяне на информация
2.9. Нови разпоредби относно трансграничната дейност (свобода на предоставяне на услуги и свобода на установяване)
2.10. Санкции съгласно Директивата 2016/97 относно РЗП (IDD)

3. ПИПДОЗИП - инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти / PRIIR
3.1. Контекст и времева рамка
3.2. Изисквания към създатели и разпространители на застрахователни продукти
3.3. Същност и предназначение на Основния информационен документ ОИД (KID)

4. Предизвикателства и рискове свързани с въвеждането на Директивата 2016/97 относно РЗП (IDD)

Често задавани въпроси

Как да закупя обучителен курс?
Всяко описание на курс в сайта ни завършва с бутон “Поръчай курса”, който отваря нов прозорец с възможност за специфициране на количеството и цената. “Купи” ще постави желаното от Вас обучение в “Количката” на електронния ни магазин, където да финализирате поръчката си. Просто изберете за колко обучаеми искате да закупите и натиснете “Купи”. Ще получите имейл, в който ще има указания как да заплатите. Ако желаете ще издадем фактура. Заплащането става по банков път.

Купих обучение, кога ще мога да го премина?
След като отразим плащането, ще се свържем с Вас да уточним данните за регистрация. Акаунтът Ви ще бъде активен до един месец след получаване на достъп до обучението.

Не успях да премина обучението в срок, мога ли да го удължа?
Ако имате сериозни причини: "ДА" можете да удължите достъпа. Системата за дистанционно обучение винаги отбелязва кога сте били в системата и колко време сте се занимавали с обучението.

Какво представляват обученията?
Обученията представляват интерактивни електронни учебници, в които по удобен начин са разположени темите на обучението, задачи, примери, интерактивни игри и упражнения.

Всички теми са подредени така, че Вие да можете да ги преминавате последователно, от по-лесното към по-сложното. Ще можете да се връщате назад в материала и да преговаряте нещата, които са важни. Темите в обученията са логически подредени, имат ясни указания къде има допълнителни материали за четене или тест за решаване. Винаги можете да пишете на преподавателя през вътрешната поща в системата и да се консултирате с него за неясните моменти.

Защо да изберете нашите обучения
Всяко обучение е подготвено старателно с най-новите материали, които има по темата без излишно разводняване. Предложените примери са направени така, че обучаемият да участва по някакъв начин и да останат трайни следи и изградени умения от конкретното обучения. Нашият екип разработва обучения от много време и има значителен опит в поднасяне на знания в онлайн формат. Всяко обучение е онагледено с подходящите снимки и графики, има интересни видеа и файлове за сваляне, в които има практически ръководства, таблици с полезни съвети или направо готови за ползване форми по темата.

Преди да купите обучението можете да се запознаете какво e съдържанието и вида на този тип обучения и да прецените дали то ще бъде полезно за Вас. Винаги можете да видите видео-примери в нашият youtube канал.

Ще получа ли сертификат?
Да, след успешно преминаване на финалния изпит. Системата автоматично ще генерира сертификат за успешно преминаване на обучението, с Вашето име и дата на издаване.