+359 2 850 53 64

GDPR регламент за защита на личните данни

Какво е GDPR и как да се подготвите за него?

Регламентът за защита на личните данни засяга всеки работещ с деликатната информация, ако желанието ви е да навлезете по-дълбоко в спецификите му, то това обучение е точно за вас.

 

144,00 лв

За кого е подходящо това обучение

 • Aдминистратори на лични данни - организации, отговорни за определянето на целите и средствата за обработка на лични данни.
 • Oбработващи лични данни - организации, които могат да бъдат ангажирани от администраторите да обработят лични данни от тяхно име.
 • Тепърва навлизащи в сферата, търсещи ръководство на достъпен език, чрез което да се запознаят с Регламента.
 • Лица, които искат да познават правата си спрямо GDPR и прилагащите го организации.

Програма на обучението

 • Модул 1. Въведение в Общия регламент за защита на личните данни.

• Кратка предистория.
• От кога влиза в сила GDPD?
• Цели.
• Териториален обхват.
• За кого се отнася Регламента?
• За кого НЕ се отнася Регламента?

 • Модул 2. Лични данни.

• Какво са лични данни?
• Дефиниция на други по-важни термини, залегнали в Регламента.

 • Модул 3. Основни концепции.

• Съгласие на субекта на данни.
• Съгласие на деца.
• Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране.
• Задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните в конкретни случаи.
• Трансфер на данни предоставяне на лични данни на трети лица

 • Модул 4. Принципи, свързани с обработването на лични данни.

• Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
• Ограничение на целите.
• Свеждане на данните до минимум.
• Точност.
• Ограничение на съхранението.
• Цялостност и поверителност.
• Отчетност.

 • Модул 5. Повече права за субектите на данни.

• Прозрачност.
• Право на достъп.
• Право на коригиране.
• Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).
• Право на ограничаване на обработването.
• Право на преносимост на данните.
• Право на възражение.
• Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

 • Модул 6. Сигурност на личните данни.

• Уведомяване на надзорния орган КЗЛД за нарушение на сигурността на личните данни.
• Съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на личните данни.
• Какво трябва да направите, за да изпълните изискванията?

 • Модул 7. Административни наказания.

• Максимални административни глоби при наручаване на сигурността на личните данни
• Какво оказва влияние върху решението за административно наказание?

 • Модул 8. GDPR и човешките ресурси. 

• Как да използвате и съхранявате личните данни на Вашите служители. 
• GDPR чеклист: Изисквания към HR отделите и агенциите за подбор на персонал.

 • Модул 9. Практически съвети за подготовка за GDPR.

 • Модул 10. Често задавани въпроси и техните отговори. 

 • Водещи новини от Комисията за защита на личните данни в условията на Ковид 19 и карантина

• Информационен бюлетин.
• Изявление относно обработването на лични данни в контекста на пандемията от Covid-19.
• Основания за законосъобразност на обработването на лични данни.

 • Безплатни ресурси за сваляне

• Уведомление до надзорния орган за нарушаване на сигурността на личните данни.
• Съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на личните данни.
• Примерна структура и съдържание на правилник за прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни.
• Примерна структура и съдържание на процедура за оценка на въздействието върху защитата на личните данни.
• Примерна структура и съдържание на процедура за условията и реда за даване на съгласие за обработка от субектите на лични данни.
• Примерна структура на процедура за управление на инциденти по сигурност на информацията във връзка със защитата на личните данни.
• Примерна структура и съдържание на процедура за условията и реда за упражняване на правата на субектите на личните данни.
• Примерна структура и съдържание на политика за поверителност.
• „Мапинг“ - aнализ на личните данни и проследяване на процесите по обработване.

Какви знания и умения ще придобиете

Актуализирано и разширено обучение

 • Познаване на концептуалната рамка на Регламента за защита на личните данни. 
 • Разпознава и използва специфичните за GDPR термини и концепции. 
 • Знае как да събира необходимите лични данни по съобразен начин. 
 • Познава принципите на работа при обработка на лични данни.
 • Анализира причините за административно наказание. 
 • Планира действията си, за запазване на неприкосновеността на личните данни.  
 • Знае как да подготви и защити организацията си спрямо Регламента за защита на личните данни.

При успешно преминаване на обучението ще получите сертификат

Защо да изберете нашето обучение

Обучението разглежда основните постановления, термини и концепции на Регламента за защита на личните данни. Основната цел е да го представи и обясни по достъпен начин, както и да подпомогне пряко обвързаните организации в имплементирането му.

Ще си отговорите на въпросите: Трябва ли Ви длъжностно лице по защита на личните данни? Какво е обработващ лични данни? Какви са задълженията Ви в КЗЛД? Какви лични данни имат право да обработват работодателите? Какво са личните данни според GDPR? Кои са чувствителни лични данни?

Електронното обучение "Защита на личните данни в светлината на новия европейски регламент" представя основополагащи знания и умения за работа с неприкосновеността на информацията. Ценен помощник е през целия път на имлементиране на постановленията на Регламента - от първоначално събиране на данни и съхранението им, до ‘забравяне’ на личността. Ще Ви е по-лесно да създадете собствени политики за защита на личните данни. Ще е по-лесно да определите кои данни влизат в категорията лични данни.

С нашето интерактивно онлайн обучение вие определяте темпото - без лектори, с които да се съобразявате и време за пътуване. Виртуалната ни академия е "отворена" 24/7, за да могат любознателните ви умове да се вихрят по всяко време. Достъпът до интернет е задължителен, но това е основополагащото условие при всички онлайн курсове.

Не на последно място, при успешно завършване на обучението ще получите сетификат, доказващ придобитите знания и умения, който неминуемо ще бъде отлично допълнение към вашето портфолио от възможности.

Ако сме провокирали интереса ви или имате някакви въпроси, на разположение сме на тел. +359 2 850 53 64 или имейл office@nitbg.com

Как да закупя обучителен курс?
Всяко описание на курс в сайта ни завършва с бутон “Поръчай курса”, който отваря нов прозорец с възможност за специфициране на количеството и цената. “Купи” ще постави желаното от Вас обучение в “Количката” на електронния ни магазин, където да финализирате поръчката си. Просто изберете за колко обучаеми искате да закупите и натиснете “Купи”. Ще получите имейл, в който ще има указания как да заплатите. Ако желаете ще издадем фактура. Заплащането става по банков път.

Купих обучение, кога ще мога да го премина?
След като отразим плащането, ще се свържем с Вас да уточним данните за регистрация. Акаунтът Ви ще бъде активен до един месец след получаване на достъп до обучението.

Не успях да премина обучението в срок, мога ли да го удължа?
Ако имате сериозни причини: "ДА" можете да удължите достъпа. Системата за дистанционно обучение винаги отбелязва кога сте били в системата и колко време сте се занимавали с обучението.

Какво представляват обученията?
Обученията представляват интерактивни електронни учебници, в които по удобен начин са разположени темите на обучението, задачи, примери, интерактивни игри и упражнения.

Всички теми са подредени така, че Вие да можете да ги преминавате последователно, от по-лесното към по-сложното. Ще можете да се връщате назад в материала и да преговаряте нещата, които са важни. Темите в обученията са логически подредени, имат ясни указания къде има допълнителни материали за четене или тест за решаване. Винаги можете да пишете на преподавателя през вътрешната поща в системата и да се консултирате с него за неясните моменти.

Защо да изберете нашите обучения?
Всяко обучение е подготвено старателно с най-новите материали, които има по темата без излишно разводняване. Предложените примери са направени така, че обучаемият да участва по някакъв начин и да останат трайни следи и изградени умения от конкретното обучения. Нашият екип разработва обучения от много време и има значителен опит в поднасяне на знания в онлайн формат. Всяко обучение е онагледено с подходящите снимки и графики, има интересни видеа и файлове за сваляне, в които има практически ръководства, таблици с полезни съвети или направо готови за ползване форми по темата.

Преди да купите обучението можете да се запознаете какво e съдържанието и вида на този тип обучения и да прецените дали то ще бъде полезно за Вас. Винаги можете да видите видео-примери в нашият youtube канал.

Ще получа ли сертификат?
Да, след успешно преминаване на финалния изпит. Системата автоматично ще генерира сертификат за успешно преминаване на обучението, с Вашето име и дата на издаване.

 

144,00 лв

Мнения на клиенти

"Благодаря Ви за предоставеният материал и възможност да бъда част от Вашата програма за обучение. Желая Ви много успехи!"

Диляна Добрева - STL Oil & Gas Services