+359 2 850 53 64

Дистанционен курс по застраховане по Кодекса за застраховане

Дистанционен курс по застраховане по Кодекса за застраховане

Комисия по финансов надзор, с решение 1153-ПО от 29.10.2019 даде право на НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД да извършва обучения по програма, конспект и методика за изпитване утвърдена от КФН.

 

60,00 лв

Трите части от обучението по застраховане са:

1. Знания и умения за разпространение на продукти, покриващи рискове по общо застраховане по смисъла на т. 1 - 18 от раздел II, буква „A" от приложение № 1 

2. Знания и умения за разпространение на инвестиционни застрахователни продукти

3. Знания и умения за разпространение на продукти, покриващи рискове по животозастраховане по смисъла на раздел I от приложение № 1